May Mata Ka Bang Nakakakita sa Diyos Kahit Saan Ka Man?

Tinanong ng kanyang nanay ang kanyang anak na nakatutok sa kanyang ginuguhit. “Anak, ano ang dino-drawing mo?” Sagot ng anak, “Mama, dino-drawing ko po ang Diyos.” “Walang nakakita pa sa Diyos, anak!” sagot ng nanay. “Hintay na lang po kayo, Nanay. Pagkatapos nito, makikita ng karamihan ang Diyos!” Hindi nagtagal, lumapit ang bata sa nanay upang ipakita sa kanya ang Diyos. Naka-ukit doon ang kanyang pamilya, kaibigan, at iba’t ibang taong hindi niya kilala.

Ang sinumang nagsasabuhay sa mga salita ng Diyos ang siya ring nagiging paraan sa pagpapakita ng Diyos sa ibang tao. Kaya tama ang bata, ang pag-ibig natin sa Diyos ay makikita sa ating pag-ibig sa kapwa; ang sinumang tumutulong sa kapwa, ginagawa niya rin ito sa Diyos. Ang Diyos na hindi nakikita, ay nagpapakita sa bawat taong nakakasalamuha natin araw-araw.

Pinapahalagahan natin sa araw na ito ang kapayapaan, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo lalung-lalo na sa Syria at Africa kung saan may digmaan sa kasalukuyan. Nang nagpakita ang Panginoon, wika niya, “Ang kapayapaan ay laging sumainyo.” Tinatanggap natin ang kapayapaang galing sa Diyos, ibinibigay din natin ito sa ating kapwa. Sa gayon, nakikilala natin ang Diyos sa ating gawaing pangkapayapaan. Kung tutuusin, may nakakita na sa Diyos: nakita nating mga tao si Hesukristo. Ipagdasal natin ang mga matang nakakakilala sa Diyos sa lahat ng panahon.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: