Nasaan ang Pinakamalalim na Kasiyahan?

Pagninilayan natin ngayon ang isang malalim na kasiyahan. Meron akong kuwento: Isang araw, narinig ni Pedro na may isang maningning na siyudad, kung saan matatagpuan ang katangi-tanging saya. Kaya nilisan ni Pedro ang kanyang bahay para sa lalawigang ito.

Pagdating niya sa kagubatan, nagpasya siyang magpahinga. Dahil ayaw niyang malito at mawala, hinubad niya ang kanyang sapatos at inilagay itong nakaturo sa daan tungo sa maningning na siyudad. Doon dinapuan siya ng antok, humiga siya at hindi nagtagal humilik si Pedro nang malakas. Naratnan ni Mateo si Pedro at nakita niya ang sapatos na nakaturo sa maningning na lugar at naisipan niyang pihitin ang sapatos upang humarap sa ibang direksyon.

Pagkagising ni Pedro, sinuot niya ang kanyang sapatos at patuloy na sinundan ang daanang tinuturo nito. Hindi nagtagal umabot siya sa isang lugar na kilalang-kilala niya. Nakabalik si Pedro sa kanyang bahay, at sinalubong siya ng mainit na yakap ng kanyang buong pamilya. Hindi na niya pinangarap ang maningning na siyudad. Mga kapatid, sa panahon ng muling pagkabuhay ni Hesus, ipagdasal nating huwag maghanap ng ligaya sa ibang lugar, kundi sa loob ng ating mga minamahal sa buhay, sa Diyos na nasa atin.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: