Ano ang kahulugan ng “Undas”?

Malapit na nating dalawin ang mga minamahal nating yumao. Sino-sino po ang iyong mga dinadalaw sa libingan? Bakit mo sila dinadalaw? Nagdarasal pa ho ba kayo, nagtitirik ng kandila at nagdadala ng bulaklak sa kanila? Mas mainam na alam po natin ang kahulugan ng Undas; sa Undas, inaalala natin na ang ating mga yumao ay nasa kabilang buhay.

At dahil dito, hindi katapusan kundi pagtawid sa “kabilang buhay” ang anumang kamatayan – samakatuwid, buhay na buhay pa rin ang mga patay; hindi po sila naglaho o nawala. Kapiling sila ng Diyos; Kapiling pa rin natin sila. Hindi natin dinadalaw ang wala na; Dinadalaw natin ang buhay pa. Ngunit hindi lamang natin binibisita ang buhay, pinupuntahan natin ang mga taong meron tayong utang na loob.

Samakatuwid, dinadalaw natin ang mga nagbigay-buhay sa atin, hindi lamang yaong ating mga magulang, kundi ang nagsilbing inspirasyon sa mga oras na nanghina ang ating kalooban, nagbigay ng lakas at pag-asa sa atin. Kaya mga kapamilya, isang biyaya ng Diyos ang buhay ng ibang tao sa atin. Hindi nakikitil ng kamatayan ang patuloy nilang pagtulong sa atin. Tulad ng mga yumaong mga bayani at banal sa pananampalataya, patuloy pa rin silang nagsisilbing gabay sa atin. Pagdasal natin na kapag panahon na ng pagtawid sa kabilang buhay, magsilbing ilaw sa iba ang buhay natin ngayon.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: