Ang Apoy Ay Wala sa Impyerno

Laging sinusulat ni San Ignacio de Loyola sa kanyang mga liham para sa mga Heswitang misyonero ang ganito, “Ite Inflammate omnia” – ibig sabihin, “Go, set the world on fire!” “Pag-alabin mo ang puso ng mga tao sa pagmamahal sa Dios at kapwa!” Upang maunawaan natin ang “fire” kailangan natin makita ang lamig. Sabi ni Dante Alighieri sa kanyang librong, “Divine Comedy” ang impiyerno daw ay yelo, sa bawat galaw ng pakpak ng demonyo, lalong lumalamig.

Hindi ba ang taong walang pagmamahal ay malamig? Malamig ang taong galit sa atin, at malamig tayo sa kanya. Sa kabilang banda, ang taong nagmamahal sa atin ay may pusong umaalab para sa atin. House warming ang tawag sa blessing ng bagong bahay, dahil gusto nating mapuno ng “init ng pagmamahal” ang bago nating tirahan. Sabi ni Pope Francis, “We are to warm people’s hearts.” Dahil dito hinihimok tayong lahat na lumalagablab sa pagmamahal sa mga taong hindi nakakaranas ng umaaruga sa kanila.

Kaya kung tutuusin ang simbolo natin ng Mahal na Puso ni Hesus ay isang pusong umaapoy. Ang simbolo ng Espiritu Santo ay isang apoy na dumadapo sa ulo ng mga alagad ni Hesus. Dahil ang taong may pag-ibig sa Diyos ay umaapoy sa pagmamahal, at dahil sa apoy na ito, nasisindihan na rin ang iba’t ibang mga puso. Ang apoy ay nasa langit. Pagdasal nating maipasa natin sa iba ang apoy ng pagibig sa lahat na nakakasalamuha natin sa ating buhay. Kaya, may tanong ako sa iyo, “Hot ka ba?”

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: