Kailangan bang makinig ang matanda sa bata?

Kung magiging totoo tayo sa ating sarili, maaaring aminin natin ang sarap na nanggagaling sa pagiging kilala ng iba’t ibang tao. Nais nating makilala tayo bilang may pinag-aralan, may pangalan, may kayamanan, may kapangyarihan, o may narating sa buhay. Makikita ang mga pangalan ng kung sinong nakaluklok sa gobyerno o sinong malaking taong nagbigay para sa isang gusali tulad ng Elementary School, na para bagang humihimok tayong magkaroon ng utang na loob sa isang dapat lamang niyang gampanan.

May kuwento ako: Isang araw, may naaksidenteng truck sa ilalim ng tulay patungong bayan. Hindi ito maka-alis kaya pinatawag ang iba’t ibang eksperto upang masulusyonan ito. Sabi ni isang engineer (dahil siya daw ay eksperto), kailangan na lang sigurong ginabain at paghiwalayin ang bawat parte ng truck para hindi ito makaabala. May sumunod ding mga mungkahi, ngunit walang nakabigay ng isang solusyon. Sa isang kumpol ng mga miron, may isang batang nagtaas ng kamay, ngunit hindi siya pinansin. Hanggang sa isinigaw nito ang kanyang na-iisip: “Tanggaling ang hangin sa gulong ng truck!”

May nakarinig sa mungkahi at hindi nagtagal, nakalusot ang truck sa nasasabitang tulay. Kadalasan ang solusyon ay natatagpuan kung papalabasin lang natin ang hangin sa ating mga ulo. Marami ang nararating ng isang budhing marunong magpakumbaba, at makinig sa sino mang tinatagurian ng mundong, maliit at walang mai-aambag sa bayan. Pagdasal natin na bigyan tayo ng Dios ng biyaya ng pagpapakumbaba, kahit mayroon na tayong narating.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: