May kahulugan ba sa iyo ang mawisikan ng tubig?

Ang pagbabasa ng tubig ba ay isang walang kahulugang ritwal tulad nang ginagawa natin sa Kapistahan ni San Juan Bautista? Kilala si San Juan Bautista bilang nagbibinyag ng tubig sa Ilog Jordan. Kaya, bilang paggaya at pag-aalala sa propetang pinsan ni Hesus, tinatapunan natin ng tubig ang isa’t isa.

Palagay ko kailangan nating makita ang mas malalim na kahulugan nito. Sa Maulbronn Monastery sa bayan ng Austria, may isang balon na nanggagaling sa bundok ng Alpa. Dumadaloy ito sa gilid ng bundok, bumabagsak sa isang lalagyang yari sa katawan ng isang malaking kahoy. Doon may nakasulat nang ganito: “Kahit sino ang maaaring uminom dito, ngunit may nagpapasalamat ba? Hindi kailangan magpasalamat sa akin, patuloy pa rin akong magbibigay ng tubig.”

Sa bawat pagbabasbas ng tubig, alalahanin natin ang tubig na nagbibigay-buhay, sagisag ni Hesus na patuloy na nagmamahal sa atin, kahit hindi natin sinusuklian o pinasasalamatan siya. Ngunit bilang binyagang Kristiyano, inanyayahan tayong magpasalamat at suklian ang bagong buhay na galing sa paglilinis ng ating budhi at kaluluwa. Pagdasal nating ang patuloy na paglilinis ng ating puso.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: