Paggunita sa mga Yumao

Dadalawin mo ba ang iyong mga kapamilya’t kaibigang yumao na sa mga darating na araw? Kahit hindi ka makakapunta, mabuting malaman ang dahilan kung bakit naglalaan tayo ng araw para gunitain sila. Unang-una, dumadalaw tayo sa mga yumao, dahil hindi sila nawala o naglaho. Ang isang yumao, ayon sa sumasampalataya sa Diyos, ay pumunta lamang sa mas mabuting buhay. Sa Filipino ang tawag natin sa kamatayan ay sumakabilang-buhay.

Visiting the Dead

Dahil naniniwala tayong ang buhay ng mga minamahal natin ay hindi natapos, kundi nagpatuloy sa piling ng Diyos, pinaparangalan natin sila sa ating pagdalaw. Simple lamang: dinadalaw natin nang kusa ang mga taong mahal natin. Hindi natin pinaglalaanan ng panahon ang mga taong walang kuwenta sa ating buhay. Kapag dinadalaw natin ang ating kaibigan, pinapakita natin ang kanyang halaga sa kuwento ng ating buhay.

Higit sa lahat, pinapalago natin sa ating puso ang pag-asang makakapiling din natin sila kapag tayo na ang tinawag ng Diyos. Sa kabila ng lahat nating ginagawa, may malalim tayong hangad na makapiling ang lahat nating minamahal, kasama ang nauna na sa atin. Itong hangaring pagtitipon ang siyang hangarin din ni Kristong ipunin tayong lahat sa kanyang pagmamahal. Ipagdasal natin ngayong linggo ang lahat ng yumao, lalo na ang mga taong walang nakakaalala sa kanila.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: