May Gagawin Ka Bang Pagpapasya?

Photo by Bok Pioquid of the Christian Service Involvement Program
Photo by Bok Pioquid of the Christian Service Involvement Program

Nasa bingit ka ba ng isang pagdedesisyon na maaaring makakaapekto sa iyong buong buhay, at kasama nito ang buhay ng iba? Sa bayan ng Italya may isang maliit na ilog na tinatawag na Rubicon River. Noong panahon ni Julius Caesar, hinahati nito ang Hilaga at ang Timog ng Italya. Ang Hilagang Italya ang sakop ng Roma at ng Emperador Pompey at ang Timog, ang Cisalpine Gaul, ang hawak ni Julius Caesar.

Ngunit mapangapi ang pamahalaan ng Roma. Kaya kasama ang higit sa 50,000 kalaking battallion, dinala sila ni Julius Caesar sa Ilog ng Rubicon sa taong 49 BC. Pinagbabawal ng batas ang isang pinuno na tumawid sa Rubicon River, ngunit ang pagtawid lamang ang paraan upang palayain ang mga taga-Hilaga sa mga umaapi sa kanila. Ang pagtawid sa Ilog Rubicon ay maaaring maging sanhi ng kalayaan ng buong kaharian o kaya ang kanyang kamatayan.

At dahil sa pasyang tumawid ni Julius Caesar, lalung lumago ang Kaharian ng Roma pagkatapos niyang sakupin. Malaki ang kontribusyon ng kulturang Graeco-Roman sa ating buhay ngayon. Mga kapamilya, dumadating sa ating buhay ang ganitong pagpapasya. Hindi natin alam kung kailan at anong oras, ngunit nalalaman lang natin ng basta! Bilang magulang, kailan mo ba malalaman kung kailan ikaw ang magdidikta sa ating mga anak kung ano ang makakabuti sa kanila, o kung kailan tayo magtitiwala sa kanilang mga pasya para sa kanilang buhay. Samakatuwid, ipagdasal natin na nawa’y liwanagan tayo ng Panginoon kapag nasa bingit tayo ng malaking pagpapasiya.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: