Guia sa Paggamit ng Social Media

Habang papalapit na ang pasukan, sigurado akong isa-isa nating ina-upload ang mga photos natin nung bakasyon para pwedeng maging pulutan sa usapan sa eskuwelahan. Anong meron ka? Facebook, Twitter, Tumblr, My Space? May blog ka ba, at nasaan? Sa blogger or sa WordPress? Ganoon lang ba kasimple ang paggamit ng social media sa internet?

Think before you post.
Think before you post.

Ang anumang paggamit ng apps sa internet ay kailangan pa ring pag-isipan. Hindi lahat makakatulong. May mga trolls sa Twitter na walang ginawa kundi mang-away, ngunit hindi sila nagpapakilala ng tunay nilang pagkatao dahil nagtatago sila sa likod ng ibang pangalan. Meron na ring nawalan ng trabaho dahil sa sinulat nila sa Facebook laban sa kanilang pinagtatrabauhan. Ano ang maaari nating alalahanin sa paggamit ng Facebook atpb? Alalahanin natin ang sinabi ni Kristo sa atin, “Gawin mo sa iba ang nais mo ring gawin nila sa iyo.”

Dahil ang social media ay pampubliko, alalahaning walang privacy ito; kahit may privacy settings, pwede pa rin itong ma-hack. Kaya huwag maglagay ng mga bagay na makakasira sa iyong pangalan o sa reputasyon ng iba. Kung hindi ka sang-ayon sa sinabi nila, huwag awayin; maaaring magbahagi ng ibang opinyon sa maayos na paraan. Manalangin tayo, mga kapamilya, na kahit sa internet man o sa labas, ang ating pamamaraan ay laging mas makatao at maka-Diyos.

Check out another article I’ve written: 7 Capital Reasons Why a Priest Must be on Twitter.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: