Ang Kumikitil sa Ating Paglago

photo by Bok Pioquid
photo by Bok Pioquid

Pinagninilayan sa buong Panahon ng Kuwaresma ang mga bagay na kumikitil sa ating paglago tungo sa pagiging ganap na anak ng Diyos. Sa panahon ngayon ng Easter o ang pagdiriwang ng Muling Pagkabuhay ni Kristo, pagninilayan natin ang mga bagay bagay na nagsisilbing bukal ng ating saya bilang mga tunay na anak ng Diyos.

Kung babalikan natin ang bawat yugto ng buhay, may mga tao ang nagsisilbing kasama, gabay, at inspirasyon. Sila ang nagbibigay saya at kahulugan sa lahat ng ating mga ginagawa. Tulad ng sinabi ng Panginoon, “nakaukit sa aking mga palad ang pangalan natin,” may mga taong ding umukit ng ating pangalan sa kanilang mga puso. At namamalas ang pag-ibig nila sa kanilang mga ginagawa, tulad ni Hesus na nagpakita ng higit na pagmamahal sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay para sa atin.

Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus ito para sa atin, hindi lang tayo labis na nagpapasalamat kung pinupuri natin siya. Kaya pagnilayan natin itong tanong sa Season of Easter: Anong bahagi ng aking mga gawain ang masasabi kong nakapagbibigay-buhay? Paano ba akong naghahatid ng saya at pagasa bilang anak, magulang, kabiyak at katrabaho. Pagdasal nating ang lahat ng ating mga ginagawa ay nagpapakita na tunay ngang totoo at makabuluhan ang muling pagkabuhay ni Kristo.

 

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: