Paghihintay

Waiting
Waiting (Photo credit: Spojení)

Ang ating buong buhay ay isang panahon ng paghihintay sa Diyos. Meron akong kuwento.

Matanda na si Mang Carlos, isang kargador sa pier, nang nanaginip siya kay Hesus. Sabi ni Hesus, na maghanda siya bukas ng gabi dahil dadalaw siya sa kanyang bahay. Kaya, hindi pumasok si Mang Carlos kinabukasan para maghanda sa abot niyang makakaya.

Nang lumubog na ang araw, may kumatok sa kanyang pintuan. Patakbo niyang binuksan ito, ngunit isang kartero ang nag-abot ng sulat sa kanya. “Pasensya na po, ginabi ako. Kayo na po ang huli,” aniya. Nang makita ni Mang Carlos na gutom na ang kartero, inalok niyang pa-kapihin muna siya at pakainin. Pagkatapos, naghintay siya muli.

May kumatok muli sa kanyang pinto, sabi niya sa sarili: “Siguro siya na ito.” Si Aling Nena, ang kapitbahay ang nasa bungad ng pintuan, nagpapatulong dahil maysakit si Pedro ang kanyang apo. Kaya tinulungan ni Mang Carlos si Aling Nena, ngunit maghahatinggabi na nang makauwi siya sa bahay. Sa gabing iyon, nanaginip siya kay Hesus na nagsabi, “Salamat sa kape at pagalaga sa akin ngayong gabi.”

Pagdasal natin na makita natin si Hesus sa bawat pagdalaw niya sa atin.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: