Punuin ng Liwanag ang Hungkag Mong Buhay

A powerful light shines in the dark.
A powerful light shines in the dark. (Photo credit: Wikipedia)

Pakiramdam mo ba, may kulang sa iyong buhay? Meron po akong kuwento.

May isang mangangalakal na may tatlong anak. Nais na niyang mag-retire, kaya pinatawag niya sila. Sabi niya, “Hindi ko hahatiin ang aking mga ari-arian, kundi ibibigay ko ang buo kong hanap-buhay sa pinakamagaling na mangangalakal sa inyo. Iisa lamang ang pagsubok: bibigyan ko kayo ng limang daang piso. Pupunuin sa mabibili ninyo sa halagang iyan, ang isang walang-lamang kuwarto.”

Agad-agad bumili ang panganay ng isang malaking kahoy. Pinaputol niya ito at nilagay sa loob ng kuwarto. Ngunit kalahati lamang nito ang napuno. Pumunta ang pangalawa sa isang bukid. Binili niya ang mga dayami sa mga magsasaka at inilagay niya ito sa kuwarto. Napuno ng mga dayami ang kuwarto.

Pumunta naman ang bunso sa isang maliit na tindahan. Sa halagang bente pesos, bumili siya ng isang kandila. Tinawag niya ang kanyang ama sa kuwarto at sabay na sinindihan ang kandila. Napuno ang kuwarto ng liwanag. Walang sulok ang hindi nahaplusan ng liwanag. Kaya, napunta sa kanya ang buong ari-arian. Pagdasal nating mapuno ang ating buhay ng liwanag ng Diyos upang maliwanagan din natin ang buhay ng iba.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: