Hanapin ang Pinakarurok ng ating mga Pangarap

Sinasabi sa kasulukuyan nating karanasan na mahirap matagpuan ang pinakarurok ng ating mga puso. Mahirap linawin sa ating isip ang tunay nating nag-iisang mithiin. Hindi dahil wala tayong hinahangad, kundi dahil marami tayong gustong mangyari sa buhay. At dahil sa iba’t ibang uri ng mithiin, marami sa atin ang nawawala: hindi na nakikita ang nagbibigay ng direksyon, kahulugan at gabay sa buhay. Kung makita lamang natin ang ating mga panaginip, makakabalik tayo sa tamang landasin. At panghabang-buhay ang pakikibaka tungo sa tanging pangarap.

Dahil sa impluwensiya ng mass media, maraming nilalako na pangarap ang mga billboards at patalastas sa TV, radyo at internet. Inaagaw ng lahat ng mga ito ang ating attensyon, nabibighani tayo sa kanilang kagandahan, at higit sa lahat, nalulunod tayo sa libo-libong mga pangarap. Samakatuwid, nagbabago-bago ang lahat ng ating landasin; walang nananatiling permanente sa buhay at sa ating mga ugnayan. Isang hungkag na konsepto ang salitang, commitment. Mas maraming tao ngayon ang litong-lito at walang pinatutunguhan sa buhay. Higit sa lahat, mas maraming hindi na marunong pumili ayon sa kanilang kagustuhan.

May mga bagay na hindi tama sa mata ng tao, ngunit itinutuwid ng Diyos. Sa buhay ng maraming pari’t madre, hindi tama ang suwayin ang kagustuhan ng kanilang magulang, ngunit tama ito kung ang kanilang mithiin ay hindi tugma sa kalooban ng Diyos. Dahil dito, kailangang pagdasalan nang mabuti ang ating pagdedesisyon sa buhay. Samakatuwid, matatagpuan muli ang kahulugan sa buhay kung malinaw sa atin ang ating tunay na mithiin. Pagdasal natin ang pangarap na ayon sa ating tunay na pagkatao, nakaugat sa ating tunay na sarili, at nakatutok sa tunay na kalooban ng Diyos. Kailangan nating ihiwalay ang malalim na mithiin sa mababaw at hindi mahalagang kagustuhan. Kailangan makita natin ang iba’t ibang uri ng pinapahalagahan sa buhay at piliin ito ayon sa mahalaga, mas mahalaga, at pinakamahalaga.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: