Paano Ka Ba Humingi ng Tulong sa Diyos?

25 Hunyo 2010. Biyernes ng ika-12 Linggo ng Taon

2 Kings 25: 1-12; Psalm 137; Matthew 8, 1-4

Noong mga panahon, hindi tinatanggap ng lipunan ang isang ketongin sa takot na mahawa. Sa kasalukuyan, nalulunasan na ang sakit na ketong. Ngunit may matutunan tayo sa kuwento ngayong araw. Unang-una, lumapit ang ketongin upang malinis ito. Isang pagpapakita ito ng pagtitiwala kay Hesus: lubusan ang kanyang paniniwalang magagamot siya ni Hesus. Pangalaw, mapagkumbaba ang ketongin sa kanyang pagdulog sa Diyos. Wika niya, “Ginoo, kung gusto mo, mapalilinis mo ako.” Alam na alam ng isang mapagkumbaba na Diyos lamang ang tangi niyang pag-asa. Buong-buo ang kanyang kalooban na wala nang siyang ibang makakapitan kundi ang Diyos.

Kung humihiling tayo ng tulong sa Diyos, buo ba ang ating pagtitiwala at pananampalatayang papahintulutan ng Maykapal ang ating pangangailangan?

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: