Ang Pagbibigay

14 Hunyo 2010. Lunes ng ika-11 Linggo ng Taon
1 Kings 21, 1-16; Psalm 5; Matthew 5, 38-42

Note: The daily Filipino reflections here also appears in Pandesal 2010, the bible diary of the Claretians. I wrote the April-June 2010 reflections.

Mahalaga sa Hudio ang pagbibigay. Tuwing ikapitong taon, nakaugalian ng mga Hudio ang ipasawalang-bisa ang lahat ng utang. Para sa kanila, hindi dapat tinatanggihan ang taong nangungutang. Darating ang panahon ng paghihikahos at baka tayo naman ang mangutang. Sinasabi ng turo ng mga Hudio na kailangang ang binibigay natin ang batay sa pangangailangan ng tatanggap. Ibig sabihin, hindi basta na lang tayo nagbigay, ngunit kailangang pinag-isipang maigi.

May natatanggap tayong hindi napag-isipan tulad ng mga abubot na walang kuwenta sa isang taong maliit lamang ang silid-tulugan. Kailangan pagisipan ang ating regalo sa ating kapwa; sa gayo’y nakikita ang ating pagkakilala sa kanila.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: