Hindi Magkasing Halaga ang Lahat ng Batas

9 Hunyo 2010. Miyerkoles ng ika-10 ng Linggo ng Taon
1 Kings 18, 20-39; Psalm 16; Matthew 5, 17-19

Hindi lahat ng batas magkasing-halaga. May mga alituntunin na mabisa lamang sa paligsahan. Mayroon ding kautusan para isang samahan o ordenansa para sa isang maliit na lalawigan. May mga kautusang-bayan tulad ng Saligang Batas na sakop ang lahat ng Pilipinas. At may mga batas naman na kinikilala at nirerespeto ng buong sanlibutan tulad karapatang-pantao. Sa ebanghelio ngayong araw, tinutukoy ni Hesus ang Batas na higit sa lahat ng batas: ang kautusang mahalin ang Diyos higit sa lahat, at kaakibat nito ang pagmamahal sa kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Hindi kailanman magbabago itong pinakamahalagang Kautusan ng Diyos.

Sa pagkakataong nagtutungali ang Batas ng Diyos sa pansariling pangarap at pagpapahalaga, alin ang nananaig? Nakakalimutan ba natin na mas higit ang Batas ng pag-ibig kaysa ating mga pinagkakaabalahan?

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: