Anong klaseng daan ang tinatahak mo?

7 Hunyo 2010. Lunes ng ika-10 na Linggo ng Taon
1 Kings 17, 1-6; Psalm 121; Matthew 5, 1-12

Pinapahalagahan ni Hesus ang mga bagay na kinamumuhian ng mundo. Ang pagkakaroon ng diwa ng dukha, ang di-marahas, ang nagugutom sa katarungan, ang maawain at ang may busilak ng puso. Samantalang ang salungat nito ang itinataas ng mundo. Balang-araw luluhod din ang mga tao sa atin dahil higit na maykaya, kilala at makapangyarihan tayo. Sa lahat ng ito, itinataas natin ang ating sarili batay sa kinikilalang higit na mahalaga sa mundo.

Ngunit ang daan sa mapalad na buhay ang siyang daan ni Kristo. Ang hindi mapagmataas ang siyang nagkakaroon ng maraming tunay na kaibigan. Ang mabait, mapagunawa at may respeto sa dangal ng tao ang walang bumabagabag sa kanyang konsensiya. Nananatiling mapayapa ang kanyang puso at diwa.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: