Nagbabago ba ang Pagkakilala Mo sa Diyos?

4 Hunyo 2010. Biyernes ng ika-9 ng Linggo ng Taon
2 Tim 3, 10-17; Psalm 119; Mark 12, 35-37


Hinihimok tayo ng Panginoong baguhin ang ating pagkakilala sa Kanya. Isa itong palatandaan ng pagtubo sa ating pananampalataya. Tinatawag ang Mesias bilang Anak ni David: naniniwala silang ang Mesias ang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga Romano at itatayo nito ang kaharian ni Haring David. Ngunit, tinawag din si Hesus bilang “Lord” na ginagamit lamang upang itukoy si Yahweh. May paniniwala na ang Mesias ang siya ring magpapanauli sa ating ugnayan sa Panginoon.

Maaring magbago ang pagkakilala natin sa Panginoon sa habang panahon ng pagdarasal at pagninilay. Nakikita ito sa pagtawag natin sa kanya. Sa pagkabata, tinuturing natin Siyang magulang: natatakot tayong parusahan. Sa pagbibinata o pagdadalaga, nagiging kaibigan si Hesus, kaya Kuya Jess, ang tawag natin. Tulad ng lumalago at lumalalim na pagkakaibigan, nagbabago ang pagkilala natin sa Diyos.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: