Paano Mo Malalaman kung Malalim na ang Pagiibigan?

30 Mayo 2010. Kapistahan ng Tatlong Persona sa Iisang Diyos
Kas 8, 22-31; Rom 5, 1-5; Jn 16, 12-15

Sa misterio ng Banal sa Santatlo, masusulyapan natin ang isang katotohanang sa larangan ng pag-ibig: nagiging isa ang umiibig. Marami na ang nagsabi, na habang lumalalim ang pag-ibigan, nagiging magkamukha ang dalawang nagmamahalan. At habang mas malalim ang samahan, nagiging isa ang kanilang puso’t isipan. May mga mag-asawa akong kilala na alam nila kung may problema ang kanilang asawa, kahit hindi sinasabi. Basta alam nila.

Nakikita sa katahimikan ang pinakamalalim na pag-iibigan ay nakikita: maaaring magsama na tahimik, walang kailangang sabihin, walang kailangang gawin. Doon iisa ang kanilang puso; iisa ang kanilang isip; iisa ang kanilang kaluluwa. Sa araw ng kasal, sinasabi ng magkatipan: “Mabuting Ama, ngayon na kami ay magkadaupang palad, biyayaan mo kami ng isang magandang ugnayan na may isang puso at isang kaluluwa.” Nagkakaisa ba ang ating puso’t isipan sa mga taong minamahal natin?

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: