Alam Mo Ba ang Gusto Mo?

27 Mayo 2010. Huwebes ng ika-8 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
1 Peter 2, 2-12; Psalm 100; Mark 10, 46-52

Pinagaling ni Hesus si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang makakita siya, sumunod siya kay Hesus sa daan sa Jerico. Bago nakakita si Bartimeo, tinanong siya ni Hesus kung ano ang gusto niyang gawin ni Hesus sa kanya. At tugon ni Bartimeo na sana makakita siya.

Kung tutuusin, alam natin ang gusto ng bulag: makakita. O ng bingi: makarinig. Bagaman alam na ni Hesus ang hihilingin ni Bartimeo, kailangang tanungin niya ito. Importanteng magkatugma ang akala natin sa tunay na kagustuhan ng tao. May mga maysakit na ayaw nang gumaling; kahit gusto mong gumaling sila. Alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin, ngunit alam ba natin ang pinakamabuti para sa atin? Sa panalangin, nagkakatugma ba ang hangad natin at ng hangarin ng Diyos?

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: