Lakasan Mo ang Iyong Loob

17 Mayo 2010. Lunes ng ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.
Acts 19, 1-8; Psalm 68; John 16, 29-33

Ayon kay Hesus, kagipitan ang meron tayo sa mundo, ngunit lakasan natin ang ating loob dahil napagtagumpayan Niya ang mundo. Malinaw sa atin ang salitang kagipitan dahil ramdam na ramdam natin ito sa ating buhay. Hindi natin napagkakasya ang ating suweldo sa gastusin ng bahay. Hindi natin maitawid ang ating mga pangangailangan dahil kulang ang pera sa bulsa. Hindi natin lubusang maintindihan ang nagrerebeldeng mga anak. Gipit din tayo sa pag-unawa ukol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa bansa at sa buong mundo.

Ngunit lakasan natin ang ating loob. Makakayanan nating dalhin ang mga pasanin sa buhay. Sa masigasig na pagsisikap, nararatnan din natin ang tagumpay. Hindi katapusan ng buhay ang kamatayan. Kaluwalhatian ang dulo ng ating paglalakbay. Makakaasa tayo na sa kabila ng ating pagsisikap ang minimithing langit.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: