Mapayapa Ba ang Iyong Kalooban?

4 Mayo 2010. Martes ng ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.
Acts 14, 19-28; Psalm 145; John 14, 27-31

Ang kapayapaan, sabi ni San Ignacio de Loyola, ang pahiwatig ng pananahan ng Diyos sa ating buhay. Madaling maibigay ng masamang espiritu ang kaligayahan sa pamamagitan ng makamundong aliw. Ngunit kahit sa gitna ng mga kaaliwang ito, hindi mapayapa ang kalooban ng taong malayo sa Diyos. Nanatiling bagabag at nanghihina ang kalooban nila.

Hindi laging maligaya ang ating buhay. Hindi araw-araw may pagdiriwang ang ating pamilya. Maraming oras na binubuno natin ang ating mga suliranin. Sa loob ng bahay maraming nangyayaring hindi natin ginusto. Ngunit, nanatiling mapayapa tayo sa loob ng ating tahanan dahil alam nating may nauuwian tayong mga taong nagmamahal at minamahal natin. Ganito ang kapayapaan sa piling ang Diyos. Dahil malaki ang ating pagtitiwala sa kanya, napapawi ang ating pagkabagabag. Dahil kumakapit tayo sa pangakong di niya tayo iiwanan, hindi tayo nawawalan ng pag-asa.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: