Kung May Kumukontra sa Kaibigan Mo, Iiwanan Mo Ba?

24 Abril 2010. Sabado ng ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.
Acts 9, 31-42; Psalm 116; John 6, 60-69

Note: This article appears in Pandesal 2010, the bible diary of the Claretian Publication in the Philippines.

Hindi lahat ng sinasabi ng Panginoon ang madaling maunawaan, paniwalaan at lalung-lalo na isabuhay. Inakala nila na hinihimok ni Hesus na maging kanibal ang susunod sa kanya. Kaya isa-isang lumisan ang dati Niyang kaibigan at alagad. Ngunit, ang tapat sa kanya tulad ni Pedro ang hindi lumisan.

Maraming mga bagay ang mahirap isabuhay kung se-seryosohin ang turo ni Hesus. Napabilang dito ang mahalin ang ating mga kaaway, at ang mga turo ukol sa pagpapatawad sa may sala sa atin. At dahil hindi madaling gawin ang mga salita ni Hesus, hindi natin ito pinakikinggan. Ngunit, alam natin na kung tatapatin at papipiliin tayo ng Diyos, alam natin na totoo ang kanyang mga salita. Magiging mapayapa ang ating buhay kung lahat natin tutuparin ang salita ng Diyos.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV host: ABSCBN's Kape't Pandasal. Environment. Culture. Music. Photography. Leadership. Edgy. Eccentric. Jesuit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: