Kailangang Mo Bang Pumalaot Na?

17 Abril 2010. Sabado ng ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Acts 6, 1-6; Psalm 33; John 6, 16-21

Note: You will find this article in Pandesal, the 2010 Bible Diary of the Claretian Publications.

Upang maipalaganap ni Hesus ang mabuting balita, kailangan nilang tumawid sa kabilang ibayo ng dagat pa-Capernaum. Ngunit, sa pagpapalaot naging magalaw ang dagat at malakas ang ulan. Sa gitna ng kanilang takot, nakita nilang lumakad si Hesus sa tubig at sinamahan sila hanggang nakarating sila sa pampang.

May mga pagkakataong kailangang lisanin ang pinanggalingan upang makipagsapalaran sa ibayong lupa. Sa paglalakbay, haharapin ang unos ng kalungkutan at pagkahiwalay sa mga mahal sa buhay. Makikipagbuno sa mga kakailanganin sa aral o sa trabaho. Sa gitna ng ating mga hirap, sinasamahan tayo ni Hesus upang hindi tayo matangay ng nagagalit na alon at bagyo ng buhay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s